Informacje i komunikaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w woj. wielkopolskim oraz w województwie lubelskim

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika w województwie lubuskim

Kampania informacyjna "Polska smakuje" - Produkt Polski - Kupuj świadomie

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004

Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

Ulotka - ASF - zasady bioasekuracji

Komunikat dla hodowców świń - kontrole gospodarstw w zakresie bioasekuracji wobec narastającego zagrożenia afrykańskim pomorem świń w powiecie kępińskim

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń - nie wyrzucaj żywności do środowiska

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie o obowiązku każdorazowego zaopatrywania zwierząt przeznaczonych do uboju w łańcuch żywieniowy

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie o konieczności uzyskania numeru paszowego

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie o obowiązku każdorazowego zgłaszania zamiaru dokonywania uboju zwierząt

Ulotka dla hodowców świń w sprawie grupowego utrzymywania loch i loszek

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla właścicieli stad trzody chlewnej, dotycząca realizacji Programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie woj. wielkopolskiego

Komunikat Powiatowego Lekarza weterynarii w Kępnie o stwierdzeniu larw włośni w próbce mięsa dzika

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie dotycząca warunków uboju z konieczności zwierząt gospodarskich w miejscu zdarzenia

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Informacja PLW dotycząca wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własnego gospodarstwa domowego

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie w sprawie obowiązku znakowania padłych świń przed opuszczeniem gospodarstwa (aktualizacja z dnia 02 stycznia 2014 r.)

Informacja PLW dotycząca działalności związanej z utrzymywaniem drobiu w celu umieszczania zwierząt lub ich produktów na rynku

Afrykański pomór świń (ASF) - materiały szkoleniowo-informacyjne dla hodowców i producentów świń (cz.1)

Afrykański pomór świń (ASF) - materiały szkoleniowo-informacyjne dla hodowców i producentów świń (cz.2)

Afrykański pomór świń (ASF) - materiały szkoleniowo-informacyjne dla lekarzy weterynarii (cz.1)

Afrykański pomór świń (ASF) - materiały szkoleniowo-informacyjne dla lekarzy weterynarii (cz.2)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie dotycząca wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych zwierzęcego pochodzenia

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004 (www.wetgiw.gov.pl -> zakładka Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu (13.01.2015)

Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu kępińskiego w 2014 r. (23.03.2015)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 (23.03.2015)

Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu kępińskiego w 2015 r. (30.03.2016)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 (30.03.2016)

KOMUNIKAT PLW: nowe rozporządzenie w sprawie warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej + treść wytycznych (10.06.2016)

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

2020-11-25
Powiększ zdjęcie Zasady ochrony drobiu przed chorobą

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
Czytaj więcej o: Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu ognisk i przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej

2020-11-24

Aktualna sytuacja oraz o cena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx

2020-11-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Kępno
Data utworzenia:2019-12-22
Data publikacji:2019-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:COMP-SERVICE
Liczba odwiedzin:713