Ubój cieląt (do 6 m-ca życia), owiec i kóz na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa na użytek własny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warunkiem uboju jest spełnienie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, warunków uboju i badania poubojowego mięsa. Na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt gospodarskich lub prowadzący gospodarstwo na terenie którego będą ubite inne niż utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęta, informuje powiatowego lekarza weterynarii na piśmie (według załącznika 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia) o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz, w informacji musi się znaleźć oświadczenie o zutylizowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

UWAGA!!!  Ubój bydła powyżej 6 miesięcy jest niedopuszczalny poza rzeźnią.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku cieląt do ( 6 miesiąca życia) są:

1) migdałki
2) jelita od dwunastnicy do odbytnicy
3) krezka
4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

1) jelito biodrowe
2) śledziona
3) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

1) rdzeń kręgowy
2) czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi
3) jelito biodrowe
4) migdałki
5) śledziona
6) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:

– uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomość,
– zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
– fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR w Kępnie,
– zwrócić paszport w przypadku cielęcia oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie.

 

Informacje dotyczące konieczności zgłaszania zamiaru dokonania uboju cieląt (do 6 m-ca życia), owiec i kóz na terenie godspodarstwa, w celu produkcji mięsa na użytek własny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Kępno
Data utworzenia:2019-12-22
Data publikacji:2019-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:COMP-SERVICE
Liczba odwiedzin:2979