Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie przypomina o konieczności spełniania zasad bioasekuracjii gospodarstw utrzymujących drób, ujętych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2021

 Rozporządzenie to zakazuje:

 1. - pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Ponadto rozporządzenie to nakazuje:

 1. utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywania drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 7. stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 8. stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 9. oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 10. powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 11. dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Dodatkowo zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na słomę używaną do ścielenia. Ważne jest by bele słomy w stogu były odpowiednio zabezpieczone przed ptakami dzikimi.

                Powyższe wymogi są szczególnie ważne w obecnej chwili z powodu dynamicznej sytuacji epizootycznej związanej z wystąpieniem ptasiej grypy, zwłaszcza w powiecie kaliskim, ostrowskim, ostrzeszowskim i stwierdzenie ogniska HPAI w Domaninie, gmina Kępno

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Kępno
Data utworzenia:2021-04-19
Data publikacji:2021-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Musiał
Osoba wprowadzająca dokument:Karolina Musiał
Liczba odwiedzin:79